Sovint quan ens visiteu a la botiga i us parlem del joc lliure o us mostrem alguns dels nostres productes, us esmentem “les peces soltes” i “els minimons”. De vegades no us sonen gens aquestes paraules i d’altres les heu sentit algun cop però no sabeu ben bé de què va tot això… per això avui volem explicar-vos una mica sobre aquests tipus de joc:

Les peces soltes

Observant als infants ens adonem que, sovint, troben interès en petits tresors que recopilen i els incorporen en el seu joc.
Les peces soltes són materials que els infants poden moure, adaptar, controlar, canviar i manipular dins del seu joc. Es tracta de material variat i versàtil que provoca l’experimentació, la participació, la construcció i la invenció.

El terme peces soltes va ser encunyat als anys 70 per Simon Nicholson, arquitecte anglès, que va dir que, en qualsevol entorn, el grau de creativitat i inventiva és directament proporcional al nombre i tipus de variables que hi ha en el mateix.
La teoria de les peces soltes ve a dir que quan s’ofereix als infants un material que no té un propòsit definit, serà l’infant qui en busqui totes les seves possibilitats, desenvolupant així la seva imaginació i enriquint la seva creativitat.

Per posar un exemple clàssic, quantes vegades hem dit allò de “juga més amb la caixa que amb la joguina que hi anava a dins!”. Un camió sempre serà un camió, però una caixa de cartró pot ser un camió, i també un vaixell, una casa, un llit, etc. Les possibilitats que ofereixen les peces soltes són infinites.
Alguns exemples de peces soltes són : aigua, sorra, pals, pedres, caixes de cartró, etc.

 

I què són els Mini Móns?

La combinació de peces soltes amb personatges diversos provoquen la creació de Mini Mons.
Els Mini Mons són recreacions d’escenaris que l’infant té a la seva ment. Poden ser reals o imaginaris, a petita escala o a de grans dimensions. I mai seran iguals.
Es considera el joc dels jocs perquè es donen tots els tipus de joc: de construcció, experimentació, joc heurístic, simbòlic, de rols…

 

 

Materials que es poden utilitzar:

  • Personatges: poden personatges ja formats o creats pels propis infants, animals, personatges reals o inventats, tot hi té cabuda.
  • Contenidors: Per evitar l’expansió i el caos en el joc. Delimiten l’àrea de joc i es fomenta la concentració. Es poden utilitzar diferents superfícies com safates, caixes, miralls, paper, fusta, etc.
  • Vehicles: d’aigua, terra o aire
  • Construccions: poden estar ja creats o fets per l’infant.
  • Elements naturals: branques, fulles, pedres, etc
  • Material per enganxar, retallar, pintar, lligar, etc
  • Altres: qualsevol peça solta és vàlida

Els materials s’ofereixen amb la voluntat de provocar el joc, per tant, hi haurà una reflexió prèvia en la seva elecció i una estètica molt cuidada en la seva presentació que els motivi i a la vegada sigui un desafiament.

 

Habilitats que es desenvolupen amb la creació de Mini Mons:

– Creativitat : entrenem la creativitat de manera lúdica per afavorir el joc lliure de l’infant en el mini món que ha creat. La creativitat permet més facilitat en l’adaptació al canvi i donar resposta a nous reptes.
– Pensament crític i solució de problemes.
– Motricitat fina, ja que les peces acostumen a ser petites.
– Desenvolupament sòcio-emocional. Convida a escoltar els altres quan es dona un joc de grup. I també genera un espai on expressar emocions de forma segura.
– Vocabulari i comunicació: convida parlar i dialogar, però també a expressar-se.
– Són materials inclusius: no hi ha una única manera de fer-les servir, cada infant trobarà la seva manera d’utilitzar-les.

Imatge: Joguines Grapat

El paper de l’adult:

L’adult ha d’observar sense intervenir. Intentar que el propi infant vagi sortejant els inconvenients que se li van presentant o els dubtes que van sorgint. Es pot acompanyar amb preguntes que els portin a qüestionar-se i a arribar a solucions pel repte que els ha sorgit.
És molt important no qüestionar mai la creació de l’infant.

Quan oferir aquest tipus de joc?

Quan l’infant comenci a mostrar interès pel joc simbòlic. A mesura que vagi creixent i el seu joc
es vagi enriquint es pot anar ampliant la selecció de materials.

Un molt bon material pels Mini Mons són els Nins de Joguines Grapat. Són personatges de fusta i pintats a mà amb tints naturals. No tenen la cara dibuixada per tal que sigui l’infant el que decideixi quin personatge és en cada moment, sense que es dirigeixi el seu joc. Es pot complementar amb les monedes, les anelles, les casetes, etc.

 

Imatge : Joguines Grapat

A principis d’any vam fer una formació amb Ver, pensar, sentir -d’on hem pogut treure gran part de la informació que us hem facilitat- i vam poder experimentar amb els Mini Móns en primera persona, jugant com si tornéssim a ser nenes.

I a casa vostra, hi han Mini Móns? Quina ha estat la vostra experiència? Quins materials utilitzeu?