Sonall de fusta natural i sense tractar, per a que els infants manipulin, mosseguin i desenvolupin la motricitat fina.