Encaix de 7 peces amb pibots de fusta per a la seva manipulació i 1cm de gruix.

A partir de 1 any.