Llibre tou i sensorial amb motius marítims, per a la descoberta del nadó amb diferents textures, sons i imatges.