El got antivessaments Miracle 360° de Munchkin és el primer got infantil inventat pensant tant en els infants com en els ma/pares, que elimina els vessaments i cuida de la salut de les dents. En poder beure per qualsevol part de la vora, com en un got normal, contribueix al correcte desenvolupament dels músculs bucals. I com no té piuet, palletes ni peces extra, el got antivessaments Miracle 360° és senzill d'utilitzar, i fins i tot més fàcil de netejar.