Aquest joc inclou una peça de roba amb diferents òrgans (bronquis, pulmons, cor amb un botó de so, estómac amb un tros de menjar dins, fetge i ronyons), que es pot utilitzar per a jocs de simulació realistes amb ninos i amics de peluix. També hi ha una bossa d'emmagatzematge per a guardar l'equip mèdic inclòs (un bisturí, pinces, cotó, gasa, màscareta, dispositiu de succió i safata). Desenvolupa habilitats motores fines, pensament lògic i habilitats per a resoldre problemes i la coordinació mà-ull.